Transfer Certificate ( 2019 - 2020 )

Sr.No. Name Of Student Download
1 Revati Umeshchandra Shelkar
2 Dhruv Umeshchandra Shelkar
3 Shourya Somnath Mukade
4 Shravani Parbhat Chavan
5 Shravanj Ravindra Kolate
6 Ishwari Ganesh Jadhav
7 Dish Anil Ghodke
8 Nikunj Keshav Raghuwanshi
9 Naman Keshav Raghuwanshi
10 Cheeli D.K. Cherish Bapuji
11 Cheeli Z.K. Zenith Bapuji
12 Shrishailya Somnath Mukade
13 Shifa Asif Shaikh
14 Saad Asif Shaikh
15 Naitik Jagdish Ahuja
16 Devendra Sominath Jadhav
17 Harshat Suresh Sharmale
18 Dhanraj Devchand Thange
19 Reett Pawan Soni

Transfer Certificate ( 2018 - 2019 )

Sr.No. Name Of Student Download
1 Darshan Suresh Bhanuse
2 Aadarsh Sachin Chavan
3 Omkar Angad Kaspate
4 Akshara Angad Kaspate
5 Sohani Yogiraj Bonde
6 Sanidhya Mangesh Ingle
7 Shreyas Vaibhav Raybhog
8 Rohan Sudam Pawar
9 Rushikesh Yogesh Pawar
10 Cheeli D.K. Cherish Bapuji
11 Cheeli Z.K. Zenith Bapuji
12 Gauravi Vijay Bhamare
13 Sarthak Mangesh Thaware